Történetünk

Észak – Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V.

alapítás: 1997. június 25.

 Az alapító Önkormányzatok az 1993. évi LXXVII. törvény végrehajtására, a Pest, Nógrád és Heves megyei német nemzetiség nyelvének ápolása, tárgyi és szellemi kultúrájának  megőrzése, gyarapítása, közösségi önazonosságának megtartása érdekében, valamint a Német Önkormányzatok érdekképviselete céljából önkormányzati egyesületet hoztak létre.

Az Egyesület célja:

 • A német nemzetiségű (továbbiakban: német) lakosság igényeinek és érdekeinek felmérése, megfogalmazása, képviselete, a német nyelvhasználat erősítése, a helyi német tájnyelv megőrzése
 • A kulturális autonómia megvalósítása.
 • Az összetartozás érzésének ápolása.
 • Véleménynyilvánítás mindazon kérdésekben, amelyek a Német lakosságot nemzetiségi mivoltában érintik.
 • A helyi Német Önkormányzatok informálása eseményekről, törvényekről, rendeletekről és határozatokról.
 • A Pest, Nógrád és Heves megyei Németség fejlődése érdekében kapcsoltok teremtése magán és a közszféra között.
 • A Pest, Nógrád és Heves megyében lévő Német Önkormányzatok közötti információs rendszer, véleménycsere kialakítása.
 • A tömegkommunikáció segítségével a Pest, Nógrád és Heves megyei Németség nyelvi és kulturális értékeink bemutatása, ennek érdekében időszaki lapok és egyéb kiadványok megjelentetése, honlap működtetése.
 • Kulturális rendezvények szervezése.
 • Megyei német és más nemzetiségi fesztiválok kezdeményezése.
 • A gyermek és ifjúságvédelemmel, a gyermekek és az ifjúság német nemzetiségi nevelésével, számukra a hagyományok átörökítése kiemelten fontos feladat.
 • Együttműködés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, más megyék Német Önkormányzati Egyesületeivel, valamint más nemzetiségek Egyesületeivel, ezen belül különös tekintettel a Pest, Heves és Nógrád megyei civilszervezetekkel, kulturális és egyéb a német nemzetiségi hagyományokat ápoló egyesületekkel, csoportokkal. Az Egyesület együttműködik a Pest Megyei, illetve Fővárosi Német Önkormányzattal.
 • A kitelepített egykori Pest, Nógrád és Heves megyei német lakosokhoz, valamint az anyaország és más német nyelvterületű országok településeihez fűződő kapcsolatok kezdeményezése és ápolása (kulturális, oktatási és más partneri kapcsolatok).

Az Egyesület székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Az Egyesület működési területe:Pest, Nógrád és Heves megye

Egyesületünk 2014-ben országos jelölő szervezet volt mind a tavaszi parlamenti, mind az őszi helyhatósági német nemzetiségi választásokon. 2018-ban parlamenti képviselőt adott a magyarországi németségnek a budaörsi származású és az ÉMNÖSZ elnökeként tevékenykedő Ritter Imre személyében. Így egyesületünk 100 %-ban teljesített 2018.-ben a társadalmi szükségletek kielégítése és annak társadalmi hatása terén.

Éves projektjeink a következők 

 • megyei német vers-és prózamondó verseny Budaörs és Pilisvörösvár
 • megyei német ének verseny Biatorbágy
 • megyei német zenei verseny Taksony
 • német nemzetiségi mise, zarándoknap.
 • megyei német nemzetiségi gyermektánc és életmód tábor
 • regionális német nemzetiségi borverseny Aldebrő
 • pest és nógrád megyei iskolaegyesülettel együttműködés
 • gyermek néptánccsoportok minősítője
 • heves és nógrád megyei németek találkozója Kompolt
 • Budaörsi Passió
 • Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gálaműsor

Részt veszünk Kulturális Közfoglalkoztatotti Programban, a Nemzeti Művelődési Intézettel van együttműködési megállapodásunk. Rendezvényeinken az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében középiskolások végzik 50 órás segítő tevékenységüket.

Kiemelten támogatott projektjeink.

 • Német Nemzetiségi Óvodás Csoportok találkozója tavasszal és ősszel a megye déli és nyugati, majd a északi és keleti régiójából Újhartyán és Vecsés.
 • Gáláink minden alkalommal novemberben kerül megrendezésre és mindig más-más helyszínen, kivétel csak Budaörs volt, mert ott egymást követő két esztendőben(2010 és 2011) és 2017-ben is megrendeztük a Gálát.  Közel 1000 ember jön el erre a megyei rendezvényre, ahol a megye legjobb énekkarai, zenekarai, tánccsoportjai mutatkozhatnak be az elért eredményeik alapján és kiosztásra kerül a megyei németségért díj. A regionális kulturális gálaműsor keretében egy kulturális csoport és 2 magánszemély kapja meg a „Für das Ungarndeutschtum der Region Nord” díjat.

Minden egyes projektünket támogatja a Pest Megyei Német Önkormányzat!

Ezen kívül egyetlen programot sem lehet megvalósítani a helyi erők, a helyi német önkormányzat és a német nemzetiségi intézmények dolgozói és a kulturális csoportok önkéntesei nélkül.

 

Ritter Imre
ÉMNÖSZ elnök