A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hírlevele

Nemzetiségi önkormányzati választások

RUNDBRIEF der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen über die Wahl der Nationalitätenselbstverwaltungen

2019. október 13-án választjuk meg a települési, megyei, illetve fővárosi német nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képviselőtestületeit.

Az a választópolgár, aki már regisztrált, vagy aki legkésőbb 2019. szeptember 27-éig kéri felvételét a német nemzetiségi választói névjegyzékbe, a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 3 vagy 5 jelöltre, a megyei, illetve fővárosi testületek esetében területi listára, az országos önkormányzat kapcsán pedig országos német listára szavazhat.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 47 tagját egységes lista alapján választjuk meg.

A helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokra egyidejűleg kerül sor. A választópolgár valamennyi szavazatát ugyanazon szavazóhelyiségben adhatja le.

FIGYELEM: A német nemzetiségi választás szavazólapjai ZÖLD színűek. Fontos, hogy a leadott szavazat csak abban az esetben lesz érvényes, ha a ZÖLD szavazólapokat a ZÖLD borítékba tesszük, és azt gondosan lezárjuk. Ennek elmulasztása esetén a voks érvénytelen.

A szavazatok 6.00 és 19.00 óra között adhatók le a postai úton megküldött értesítésben megjelölt szavazókörben.

Választás 2019 – Wahl 2019