„Für das Ungarndeutschtum der Region Nord” díj 2022.

Az ÉMNÖSZ 2000-ben rendezte meg először regionális kulturális gálaműsorát, majd 2001-től díjat alapított azon természetes személyek részére, akik Pest, Heves és Nógrád megye területén a németség anyanyelve, kultúrája, hagyományai ápolása, átörökítése terén kiemelkedő, példaértékű, tevékenységet folytattak vagy folytatnak.

A díjra a német önkormányzatokon keresztül egyesületek, klubok, magánszemélyek tehettek javaslatot. 2000 óta évente három természetes
személy kapta meg a díjat, összesen 56 fő és 8 német szervezet részesült ezen kitüntetésben.

Az ÉMNÖSZ Elnöksége 2013. június 27-i ülésén úgy döntött, javasolja a közgyűlésnek, hogy 2013. novemberétől évente egy fő természetes személy és egy legalább 25 éve fennálló német nemzetiségi közösség (énekkar, táncegyüttes, zenekar, stb. kaphassa meg a kitüntetést. 2021. évtől kezdődően posztumusz jelölés is lehetséges.

Természetes személy részére a kitüntetés oklevéllel, emlékplakettel és 50000 Ft nettó pénzjutalommal jár.

Közösség esetében a közösség oklevelet, emlékplakettet és 100 000 Ft támogatást kap az ÉMNÖSZ-től támogatási szerződéssel, mely német
nemzetiségi közösségi célokra, hagyományőrzésre használható fel.

Felterjesztéseket magánszemélyek, közösségek és a helyi német önkormányzatok tehetnek.

Szükséges a német önkormányzat támogató határozata!

A felterjesztés

  • a német nyelvű kitöltött űrlapból (letöltés: Formular + Verein Vormular)
  • a német nyelvű méltatásból
  • a német önkormányzat támogató határozatának kivonatából álljon.

Kérjük, hogy a német önkormányzatok, közösségek magánszemélyek 2022. szeptember 30-ig küldjék meg felterjesztéseiket a regionális
irodába,(emnosz@emnosz.hu és emnosz2@emnosz.hu) email címre, mivel úgy lenne igazán szép, ha a kitüntetést megkapó közösséget a 2022. november 20-i Szendehelyi regionális kulturális gálaműsorban való szereplésre is fel tudnánk kérni.

 

Baráti üdvözlettel:

Ritter Imre s.k.

ÉMNÖSZ elnök