Tudnivalók a 2022. évi népszámlálásról – az LDU felhívása

Magyarországon a 2018. évi CI. törvény szerint a 2022. október 1-je 0 órakor fennálló állapot alapulvételével népszámlálást kell tartani. A népszámlálás Magyarország legnagyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A népszámlálás során gyűjtött adatok
nélkülözhetetlenek az országot, a településeket érintő legfontosabb döntések előkészítéséhez.

Az adatszolgáltatás mindenki számára kötelező. Kérdőívet kell kitölteni:

  • mindenkiről, aki Magyarországon él;
  • azokról a magyar állampolgárokról, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön
    tartózkodnak
  • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás időtartama
– Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket.
– Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
– November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre postai úton felkérő levelet küld szeptember utolsó hetében. A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy egyedi belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet a népszámlálás honlapján: www.belepes.nepszamlalas2022.hu

Őrizze meg a felkérő levelet!

Először a LAKÁSKÉRDŐÍV kérdéseire válaszoljon, majd töltsön ki annyi SZEMÉLYI KÉRDŐÍVET, ahányan a lakásban laknak. A kérdőíveket a lakásban élő bármelyik felnőtt személy kitöltheti. A gyermek adatait a szülő adja meg.
A kérdések megválaszolása után visszaigazolást kap a sikeres adatszolgáltatásról. Őrizze meg, mentse el vagy fényképezze le a visszaigazoló kódot! Ezzel igazolja, hogy teljesítette adatszolgáltatói kötelezettségét.

Azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-ig nem érkezik be interneten kérdőív, számlálóbiztos keresi fel 2022. október 17. és 2022. november 20. között.
Ha kimarad a népszámlálásból, jelentkezzen a helyi polgármesteri hivatalban! Az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére itt 2022. november 21–28. között van lehetősége.

A kötelező kérdések mellett lesznek a nemzetiségi, nyelvi kötődésre vonatkozók is.
MINDANNYIUNKNAK fontos, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk:

♦ Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
Kérjük a NÉMET választ jelölje meg.
♦ Mi az anyanyelve?
Kérjük erre a kérdésre a NÉMET vagy a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg.
♦ Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?
Kérjük erre a kérdésre a NÉMET vagy a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg.

Az Ön válaszán is múlik:
– a nemzetiségi oktatási rendszerünk jövője,
– a nemzetiségi önkormányzati választások kiírása a településeinken, azaz tulajdonképpen a
testületeink léte,
– civil szervezeteink állami támogatása,
– településeink fejlődése,
– nyelvhasználattal kapcsolatos jogaink,
– az anyanyelvünk, kulturális hagyományaink fennmaradása.

A népszámlálással kapcsolatban részletes információt talál a www.nepszamlalas2022.hu honlapon angol és magyar nyelven. A honlapon 19 nyelven megtalálható a kérdőív szövege és a legfontosabb tudnivalók.
Kérdés esetén forduljon bizalommal KSH-hoz a kapcsolat@nepszamlalas2022.hu e-mailcímen vagy az ingyenesen hívható +36 – 80 – 080 – 143 telefonszámon.

Az adatok bizalmas kezelése a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásainak maradéktalan betartásával történik. Az adatok kizárólag statisztikai célra, összesített formában közölhetők. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.nepszamlalas2022.hu honlapon.